برضد ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام

برضد: ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام مراسم افطاری اخبار فرهنگی و هنری

جزییات + توقف طرح جریمه ریالی سربازی از سال آینده

نخستین روز از هفته جاری بود که شرکت وظیفه عمومی ناجا از توقف اجرای طرح جریمه ریالی سربازی در سال آینده خبر داد، موضوعی که مدیر اداره سرمایه انسانی س..

ادامه مطلب