برضد ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام

برضد: ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام مراسم افطاری اخبار فرهنگی و هنری

قیمت نفت کم کردن یافت

قیمت نفت امروز کم کردن یافت، ولی به علت انتظار جهت تمدید توافق کم کردن تولید در آخر این هفته، این کم کردن قیمت محدود بود. قیمت نفت کم کردن..

ادامه مطلب