برضد ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام

برضد: ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام مراسم افطاری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار سیاست خارجی برجام هیچ جایگزینی ندارد ، مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام /

مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام در پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد؛ معاونان وزیران خارجه کشور عزیزمان ایران و روسیه پیش از کمیسیون یکسان کشور عزیزما

برجام هیچ جایگزینی ندارد ، مذاکره مهم عراقچی - ریابکوف راجع به برجام /

مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام / ریابکوف: برجام هیچ جایگزینی ندارد / هر تلاشی را جهت بازنویسی یا تفسیر مجدد توافق رد می کنیم

عبارات مهم : ایران

مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام در پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد؛ معاونان وزیران خارجه کشور عزیزمان ایران و روسیه پیش از کمیسیون یکسان کشور عزیزمان ایران و 1+5 و بعد از گفت و گوی سران امریکا و روسیه مذاکره می کنند.

به گزارش ایسنا، معاون وزیر امور خارجه روسیه گفت: ما کماکان به دولت واشنگتن تاکید می کنیم که هیچ جایگزینی جهت برجام وجود ندارد و این توافق از سوی آمریکا و دیگر طرف ها باید حفظ شود.

برجام هیچ جایگزینی ندارد ، مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام /

سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه در جمع خبرنگاران بعد از دیدار با عباس عراقچی همتای ایرانی خود در پایتخت کشور عزیزمان ایران در پاسخ به سوالی راجع به روند اجرای برجام و رویکرد آمریکا در قبال این توافق گفت: این که دولت آمریکا در جریان بازبینی سیاست هایش در قبال پایتخت کشور عزیزمان ایران این پرسش را راجع به ادامه برنامه جامع اقدام یکسان پیش روی خود قرار داده است جهت ما بسیار دلواپس کننده است ولی در روسیه دولت و تمام کسانی که در مذاکرات جهت حصول برجام حضور داشتند تلاش می کنند تا دولت آمریکا را متقاعد کنند که هیچ جایگزینی جهت برجام وجود ندارد.

ریابکوف در ادامه تاکید کرد: برجام یک توافق بافایده و سودمند است که هم به نفع کشور عزیزمان ایران و هم به نفع ثبات و امنیت منطقه و ثبات و امنیت جهانی است و ما هر تلاشی را جهت بازنویسی این توافق یا تفسیر مجدد آن رد می کنیم. ما بر این باوریم که این یک توافق متوازن و مثبت است و ما به طور کامل اطمینان داریم که کشور عزیزمان ایران و تمام کسانی که به درستی برجام ایمان دارند قادر خواهند بود تا از این لحظات سخت عبور کنند و هم چنین معتقدند که آمریکا از این توافق منحرف نشده است.

مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام در پایتخت کشور عزیزمان ایران شروع شد؛ معاونان وزیران خارجه کشور عزیزمان ایران و روسیه پیش از کمیسیون یکسان کشور عزیزما

وی افزود: این سیاست ماست و ما هم چنان این مساله را در گفت وگو با مقامات آمریکایی تاکید می کنیم.

معاون وزیر خارجه روسیه در پاسخ به پرسش دیگری مبنی بر این که در دیدار رییسان جمهور روسیه و آمریکا در هامبورگ عنوان برجام مورد بحث قرار گرفته است؟ اظهار کرد: من از این عنوان اطلاعی ندارم. مساله ثبات و تحولات منطقه و به خاص بحران سوریه و انچه ما معتقدیم نقش مثبت کشور عزیزمان ایران در این جریان بوده است از سوی این رییسان جمهور مورد بحث قرار گرفت. آنها بیش تر روی عنوان سوریه و توافق هایی در این کشور و روابط دو جانبه میان مسکو و واشنگتن که کمی با مسئله مواجه شده است و اتهامات تو خالی موسوم به دخالت روسیه در انتخابات اخیر آمریکا گفت وگو کردند.

وی در ادامه تصریح کرد: عنوان برجام مورد بحث قرار نگرفت ولی تاکید می کنم که ما هم چنان در سطوح متفاوت این توصیه را به واشنگتن تاکید می کنیم که برجام باید از سوی آمریکا و دیگر طرف های توافق حفظ شود.

برجام هیچ جایگزینی ندارد ، مذاکره مهم عراقچی – ریابکوف راجع به برجام /

واژه های کلیدی: ایران | توافق | روسیه | آمریکا | ایرانی | مقامات آمریکا | وزیر امور خارجه | اخبار سیاست خارجی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs