برضد ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام

برضد: ایران تصویر تلگرام تصویری اینستاگرام مراسم افطاری اخبار فرهنگی و هنری

گت بلاگز اخبار اجتماعی و مطالبات مردم ، شاندیز&quot، آخرین اخبار راجع به &quot

از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره وظیفه این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و ما

و مطالبات مردم ، شاندیز&quot، آخرین اخبار راجع به &quot

آخرین اخبار راجع به "شاندیز" و مطالبات مردم

عبارات مهم : پروژه

از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره وظیفه این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و مالکان تازه این پروژه اجازه ادامه کار و حتی تبلیغات تلویزیونی داد و به گفته یکی از مسئولان ارشد جهاد کشاورزی به زودی وظیفه همه مطالبات دولتی و مردمی در این پروژه مشخص می شود.

به گزارش ایسنا، در پرونده شاندیز مشهد که با حدود ۵۵ هکتار تصرف و تخریب اراضی ملی و کشاورزی شروع شد آنقدر از مردم به عنوان سهامدار پول گرفته شد که نهایتا مالکان شاندیز با بدهکاری سنگینی مواجه شدند و نتوانستند کار را پیش ببرند. از سوی دیگر دولت یازدهم به عنوان مدعی العموم در این پرونده ورود کرد و آن را به مقامات قضایی ارجاع داد و نخستین دستور جهت توقف این پروژه در همان سال ۱۳۹۳ صادر شد که جهت شاندیز هرگونه تبلیغی در معابر، رسانه ها و حتی صداوسیما ممنوع شد.

و مطالبات مردم ، شاندیز&quot، آخرین اخبار راجع به &quot

پیگیری این پرونده ادامه داشت تا اینکه تعداد بسیاری از مسئولان این پروژه و حتی مدیران دولتی در شهرستان شاندیز بازداشت و مواخذه شدند و حکم هایی از جمله زندان، استرداد مال نامشروع تحصیل شده، انفصال از خدمات دولتی و … جهت آنها صادر شد.

نهایتا امسال کار به جایی رسید که با معرفی هیات مدیره و مدیرعامل تازه جهت طرح پدیده شاندیز مجددا فعالیت آن از سر گرفته شد و مردم به تدریج در حال دریافت مطالبات خود هستند. البته شاندیز مجددا به تبلیغات تلویزیونی و رسانه های متفاوت از معابر شهری تا روزنامه ها و سایت ها برگشت.

از اوایل سال ۱۳۹۳ که پرونده شاندیز و مطالبات مردم در دستور کار دولت قرار گرفت. سال گذشته بالاخره وظیفه این پرونده مشخص شد و نهایتا امسال دولت به هیات مدیره و ما

یکی از مدیران ارشد وزارت جهاد کشاورزی نیز در این زمینه به ایسنا گفت: در جهت تصمیمات شورای عالی امنیت ملی و ستاد تدبیر استان خراسان که با حضور استاندار و دیگر مسئولان استانی تشکیل شده است هست، به زودی وظیفه مطالبات مردمی و دولتی پدیده شاندیز مشخص می شود و شرکت امور اراضی به عنوان دستگاه متولی و ذینفع در این پرونده همه ادعاهای خود نسبت به کارها مالک سابق در جهت عوض کردن کاربری را ثابت و حقوق دولت را احصاء کرده است که مقرر شده است به زودی این حقوق تحت عنوان عوارض دولتی که حکم جریمه دارد، به حساب این شرکت واریز شود.

وی افزود: مطالبات مردم نیز به زودی روند تامین و پرداخت ارزش مشخص می شود ولی شرکت امور اراضی به عنوان یک دستگاه حاکمیتی در این زمینه به مردم و سهامداران این پروژه بسیار کمک کرد که یکی از آن، همکاری جهت تخریب نشدن ساخت و سازهای صورت گرفته در اراضی ملی و کشاورزی بود که البته جهت آن راهکار قانونی نیز وجود داشت.

واژه های کلیدی: پروژه | پرونده | مسئولان | کشاورزی | پدیده شاندیز | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs